خدمات 

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.


This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

ما کی  هستیم

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.


This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

4.JPG
4.JPG

21212.jpg
21212.jpg

3.JPG
3.JPG

4.JPG
4.JPG

1/5
اخبار و نشریه ها 

10-25-2023

 


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

10-25-2023

 


I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

ادامه . . .

ادامه . . .

جلالتماب مزمل شینواری در دسمبر سال 2011 به حیث معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان مقرر گردیده و طی دو سال اخیر آقای شینواری با کوشش های فراوان افغانستان را بسوی دست یافتن به (WTO) یا سازمان تجارت جهانی رهنمائی کرده است. در عین حال جلالتماب شینواری ابتکارات اجتماعی منطقوی و دو جانبه را در چارچوب کاری انجمن آسیای جنوبی یا (سارک) برای همکاری اقتصادی منطقوی و همچنان همکاری اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی یا (کاریک) وسازمان همکاری های اقتصادی یا (ایکو) را با رهبری متعددی با موفقیت تمام به پیش برده است.جلالتماب مزمل شینواری نماینده اصلی افغانستان در نشست های سازمان های ذکر شده است وبطور کل متعهدکردن شرکای سکتور خصوصی وآگاه ساختن عامه ازین نشست ها نقش اساسی دارد.

زندگی نامه جلالتماب مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع .

محمد شاکر کارگر فرزند الحاج وکیل استاد عبدالرسول کارگر در 11 دلو 1356ه ش در دهکده کارگر خانه شهر باستانی و فرهنگ پرور اندخوی ولایت فاریاب در یک خانواده روشن سرشناس و متمول چشم به جهان گشود.محمد شاکر کارگر از طرف پدر نواسه وکیل حاجی نادر نیاز و از طرف مادر نواسه وکیل احمد خان کلانتر میباشد که هر دو در ولسی جرگه های 1307 زمان امیر امان الله خان و لویه جرگه 1310 آن زمان سمت نمایندگی مردم فاریاب را داشتند.محمد شاکرکارگر در آغوش چنین خانواده پرورش یافته و دوران کودکی اش را سپرینموده است . در سال 1352 شامل مکتب ابتداییه مرکز اندخوی گردیده از صنف 4 تا صنف 9 را در مکتب متوسطه شاه شهید در شهر کابل درس خواند و دوره ثانوی را در لیسه ابو مسلم اندخوی به پایان رساند و مقام اول نمره عمومی را به خود اخصاص داد .

زندگی نامه جلالتماب محمد شاکر گارگر وزیر وزارت تجارت وصنایع .